Články a rozhovory

World beat v tuzemském hávu Mladá Fronta, 5. 3. 1998

Hudba pražské skupiny Posmrtné zkušenosti zní na naše poměry poněkud nezvykle. Ve světě se pro takovou muziku obecně užívá termín world beat. Jedná se o jakousi "tanečnější" odnož world music, hudby vystavěné na exotických etnických hudebních vlivech (například asijských, afrických aj.) s větším či menším důrazem na moderní až tanečně rytmickou stránku zvuku. V multirasovém Londýně, kde se podobné hudbě daří, ovlivní většinou zvuk takové kapely národnostní složení skupiny.

Východisko pražské kapely Posmrtné zkušenosti je odlišné. Všichni muzikanti jsou Češi a tím jediným, co na desce zní opravdu tuzemsky, je jazyk a pak místy "těžký dosed" etnických hudebních textur, zajímavých právě odlehčenou, offbeatovou rytmickou linkou. Na desce Babylon jsou především zprostředkované hudební inspirace: jamajské reggae, ozvuky zpěvů severoamerických Indiánů, arabská melodika i africké rytmickovokální prvky. Na rozdíl od takových Deep Forest, jejichž hudba stojí na zvukových samplech autentických etnických kultur, si Posmrtné zkušenosti tyto prvky osvojují a mísí je ve svých skladbách s ostatními součástmi zvuku kapely.

Posmrtné zkušenosti mnohokrát dokázaly, že jsou své skladby schopny produkovat i v akustické podobě. Digitální studio přidalo celkovému soundu na tanečnosti, ale ubralo na autenticitě. Jednotlivé skladby alba jsou vesměs "dané" ozvěnou některé z etnických hudebních oblastí. Nejzajímavěji zní kapela tam, kde se tyto vlivy mísí a násobí - ať už strukturálně, či instrumentálně.

Za povšimnutí stojí způsob, jakým se kapela vyrovnává s "pasováním" českého jazyka do melodií. Spontánně znějící zdvojení slabik ve slovech tak, aby rytmicky vyhovovala, nenarušuje srozumitelnost textu; navíc působí exoticky.

V současné době začíná být prosazení každé původní české desky se zajímavou hudbou aktem hrdinství. Otázkou je, jestli album Posmrtných zkušeností není pro zahraniční trh málo exotické, avšak pro ten domácí zase moc.

Alexandr Neuman